Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-27

schody drewniane - SDŁ-27
Schody Drewniane: 
SDŁ-27
Konstrukcja: 
policzkowa z podstopnicami
Balustrada: 
tralki drewniane
Drewno: 
dąb