Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-26

schody drewniane - SDŁ-26
Schody Drewniane: 
SDŁ-26
Konstrukcja: 
policzkowa z podstopnicami
Balustrada: 
tralki z elementami rzeźbionymi
Drewno: 
dąb