Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-20

schody drewniane - SDŁ-20
Schody Drewniane: 
SDŁ-20
Konstrukcja: 
schody na betonie
Balustrada: 
tralki z elementami rzeźbionymi
Drewno: 
dębowe