Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-18

schody drewniane - SDŁ-18
Schody Drewniane: 
SDŁ-18
Konstrukcja: 
policzkowa z podstopnicami
Balustrada: 
tralki drewniane
Drewno: 
dąb