Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-17

schody drewniane - SDŁ-17
Schody Drewniane: 
SDŁ-17
Konstrukcja: 
policzkowa z podstopnicami
Balustrada: 
kuta, kowalstwo artystyczne
Drewno: 
dąb