Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-14

schody drewniane - SDŁ-14
Schody Drewniane: 
SDŁ-14
Konstrukcja: 
policzkowa ażurowa
Balustrada: 
tralki drewniane
Drewno: 
dębowe