Schody drewniane Łukaszonek SDŁ-10

schody drewniane - SDŁ-10
Schody Drewniane: 
SDŁ-10
Konstrukcja: 
schody na wylewce betonowej
Balustrada: 
wstęgi
Drewno: 
sapeli