schody drewniane SDŁ-07

schody drewniane - SDŁ-07
Schody Drewniane: 
SDŁ-07
Konstrukcja: 
policzkowa z podstopnicami
Balustrada: 
tralki drewniane
Drewno: 
dębowe