Schody Drewniane SDŁ-05

schody drewniane - SDŁ-05
Schody Drewniane: 
SDŁ-05
Konstrukcja: 
policzkowa z podstopnicami
Balustrada: 
szkło bezpieczne
Drewno: 
dąb